Õigusabi – lahendused igale olukorrale

Kaitsmata õigused, suulised lubadused, koormavad kohustused ….. riske saab vähendada asjatundliku õigusabi teel. Oleme Teile toeks nii teoorias kui praktikas, aidates lahendada igapäevaseid ja erinevaid juriidilisi küsimusi. Alustades nõustamise ja korrektsete lepingute koostamisega ja lõpetades Teie esindamisega kohtuvaidlustes. Aitame Teid igal etapil. Oleme kaasatud sellises mahus, nagu Teile sobib – nõustame, teeme koostööd või tegutseme ise Teie poolt etteantud volituste piires.

Äriühingute õigusabi

 • Aitame kõikides juriidilistes küsimustes äriühingu asutamisest kuni lõpetamiseni, sh
  ühingu asutamine, omanike-vaheliste suhete korrastamine, lepingute koostamine ja
  lõpetamine, ostu- ja müügitehingute nõustamine, läbirääkimiste pidamine, kohtuvälistes
  ja kohtulikes vaidlustes esindamine, ühinguõiguslike muudatuste läbiviimine, jagunemise
  ühinemise, ümberkujundamise, likvideerimise korraldamine,
 • Nõustame mistahes tehingutes, s.h tehinguga seonduvates maksuküsimustes
 • Esindame Teie parimaid huve kohtuväliselt ja kohtus,
 • Kaardistame Teie äriühingu hetkeolukorra ja anname juhiseid seadusest tulenevate
  kohustuste ja normide täitmiseks;
 • Pakume Teile andmekaitsespetsialisti teenuseid ja korraldame kogu Teie andmekaitse
  seaduse nõuetest ja Teie vajadustest lähtudes jm;
 • Esindame Teid erinevate lubade taotlemisel (s.h suhtluses Finantsinspektsiooniga).

Füüsiliste isikute õigusabi

 • Aitame kõikides juriidilistes küsimustes, sh suhetes lähikondlastega, tööandjaga
 • Aitame Teil korraldada oma suhteid lastega ja perekondlikke varalisi suhteid;
 • Nõustame mistahes tehingutes, s.h seonduvates maksuküsimustes
 • Esindame Teid kohtuväliselt ja kohtutes – Teie jaoks parima võimaliku tulemuse nimel

Võtke meiega ühendust ja aitame leida parima võimaliku tee soovitud lahenduseni!

Võta meiega ühendust

Õigusabi meeskond

 • Mirjam-Mari Marastu

  Peajurist - juhtivpartner
 • Carmen Tars

  Vanemjurist
 • Marge Rebane

  Juhtivjurist
 • Tõnis Kõiv

  Õigusnõunik
 • Marin Truman-Puustusmaa

  Jurist
 • Mari-Liis Lega

  Jurist
Your Office
 • +372 622 1886
 • Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn
Saada päring