E-akadeemia: E-poodide andmekaitse

E-õppe keskkond, vabalt valitud ajal
49.00€
Lisandub käibemaks 20%
Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest e-posti aadressil kuni viis tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Miks see teema on oluline? Eesti E-kaubanduse Liidu andmetel oli 2021.a e-kaubanduse käive Eestis  2,5 miljardit eurot ning e-kaubandus moodustas 15% kogu jaekaubanduse mahust. Kokku on registreeritud 7700 e-poe domeeni. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Eesti E-kaubanduse Liidu uuringute alusel aga ei vasta kahjuks 50% Eesti e-poodidest seadusest tulenevatele nõuetele.

Lahenda ohukohad! Puuduliku andmekaitsega e-poed on suureks turvariskiks. Kuidas kaitsta e-poode rünnakute ja potentsiaalsete andmete lekete eest? Kuidas luua e-pood, mis vastab andmekaitse nõuetele? Veebikoolitusel kirjeldame ja selgitame iga e-kaupleja jaoks vajalikku teekonda e-poe terviklikuks andmekaitseks nii õiguslikust kui ka tehnilisest vaatenurgast.

Kellele on koolitus loodud? Koolitusele on oodatud nii e-poodide pidajad, kui ka ettevõtjad, kes alles plaanivad e-poe loomisega alustada. Samuti on teretulnud e-poodide arendajad, et pakkuda oma klientidele terviklikke ja seadusega kooskõlas andmekaitse lahendusi.

 

MIDA KOOLITUSEL ÕPID?

 • Mis on isikuandmed ja kuidas neid kaitsta?
 • Millised on kohustuslikud andmekaitse dokumendid, mida e-poe pidaja isikuandmete töötlemise kohta looma peab?
 • Kuidas mõjutavad e-poele lisatud rakendused isikuandmete töötlemise korda?
 • Millised on õiguslikud tagajärjed puuduliku andmekaitse eest?
 • Millised on levinumate e-poe platvormide eripärad ja võimalikud ohukohad?
 • Kuidas kaitsta e-poodi rünnakute ja andmelekete eest?
 • Kuidas käituda ja mida teha, kui on tuvastatud andmeleke?

Tule koolitusele ja saa praktilisi näpunäiteid, et tagada enda e-poe terviklik andmekaitse!

KOOLITUSE PROGRAMM:

Juriidilised küsimused ja võimalikud lahendused

 • Koolitaja: Tõnis Kõiv, YourOffice’i õigusnõunik

  • Mis on isikuandmed? Milliseid isikuandmeid on lubatud koguda?
  • Millised on isikuandmete töötlejate erinevad rollid ja miks on oluline teada oma rolli?
  • Millised on e-poe pidaja andmekaitse kohustuslikud dokumendid? Miks ei tasu kopeerida teise e-poe dokumente?
  • Millised on füüsilise isiku õigused, millega e-poe pidaja peab arvestama?
  • Millised on e-poodide enamlevinud eksimused andmekaitse vallas?
  • Millised on e-poe pidajale tagajärjed isikuandmete töötlemise rikkumise korral?
  • Mida teha kui e-poe suhtes on alustatud menetlust?
  • Küsimused ja vastused.

Tehnilised küsimused ja praktilised näpunäited

 • Koolitaja: Kaido Koort, Maksekeskuse endine CTO ja juhatuse liige, 20-aastase IT valdkonna kogemusega tehnoloogiajuht

  • Andmelekked ja levinud ründed.
  • Põhimõisted – autentimine, MFA, autoriseerimine, krüpteerimine jne.
  • Andmeturbe kolm elementi.
  • E-poe arhitektuuri ja infovarade kaardistus (praktiline harjutus).
  • Levinud e-poe platvormid ja pluginad, ohud ja iseärasused.
  • Paroolide ja võtmete haldamine.
  • Intsidentide avastamine ja reageerimine.
  • Kokkuvõte ja soovitused.
  • Küsimused ja vastused.

Koolitajad:

 • Tõnis Kõiv

  Tõnis Kõiv on YourOffice kaubamärgi all tegutseva büroo õigusnõunik ja on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Andmekaitse teemal on ta omandanud eksperdi tasemel andmekaitsespetsialisti pädevuse TalTechis 2018.aastal.

  Tõnis on koostanud kümnetele äriühingutele isikuandmete töötlemise õiguspärasuse tagamiseks vajalikke dokumente ning koolitanud kliente isikuandmete töötlemisel.

  Tõnis Kõiv: „Me kõik oleme andmesubjektid, kes avaldavad teatud juhtudel ja ulatuses oma andmeid, et mõnda ostu sooritada, teenust tarbida. Kui inimesena riskime me (ainult) oma privaatsuse kaotamisega, siis äriühing, kes meie andmeid küsib ja neid nõuetekohaselt ei töötle, riskib lisaks oma maine kaotusele ka rahaliselt. Karistus isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest võib ulatuda kuni 20 miljoni euroni või  4 protsendini rikkuja eelmise majandusaasta käibest, sõltuvalt kumb on suurem. Mõistlik on riske juhtida.“

 • Kaido Koort

  Kaido Koort on 20-aastase IT valdkonna kogemusega tehnoloogiajuht. Kaido on osalenud Smart-ID väljatöötamisel ning olnud Maksekeskuse CTO ning Juhatuse liige. Lisaks on Kaido töötanud pankades ja telekommunikatsiooni vallas.

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kaidokoort/