E-akadeemia: Muudatused töölepingu seaduses

E-õppe keskkond, vabalt valitud ajal
10.00€
Lisandub käibemaks 20%
Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest e-posti aadressil kuni viis tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

 

Miks see teema on oluline? 1. augustil ja 1. septembril 2022 jõustusid mitmed muudatused töölepingu seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Kas teie organisatsiooni tööalane dokumentatsioon on seadusega vastavuses? Infopooltunnil anname ülevaate toimunud muudatustest.

 

Kellele on infopooltund loodud? Infopooltunnile on oodatud nii organisatsioonide esindajad kui ka eraisikud, kes soovivad ülevaadet seadustes toimunud muudatuste kohta.

Osale infopooltunnis ja saa teada, millised muudatused on toimunud töölepingu seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Muudatused töölepingu seaduses

  • Töötingimuste uuendused ja teavitamine – töötajat tuleb edaspidi teavitada töötingimustest oluliselt detailsemalt.

  • Uuenenud töötingimused – maksusid ja makseid saavad asutused ning nende maksmisega kaasnev kaitse, tööandja pakutav koolitus, põhipuhkuse kestus ja viide muule tööandja hüvitatavale puhkusele, kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm ja põhjendamiskohustus, ületunnitöö tegemise ja hüvitamise kord ning katseaja kestus.

  • Töölepingu seaduse muud uuendused – ebasoodsa kohtlemise kaitse, summeeritud tööaeg, töötaja õigus sobivatele töötingimustele, ülesütlemise piirangud, puhkusetasu maksmise aeg ning teise tööandja juures töötamine. Lisaks andsime ülevaate muutusest, mis puudutab 13-14.a alaealiste töölevõtmist.

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

  • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse uuendused – töötaja kohustub tagama, et teise tööandja juures töötamine või teenuse osutamine ei ohusta tema enda ega teiste elu ja tervist.

Riigikogu menetluses olevad eelnõud

  • Eelnõud Riigikogu menetluses – hetkel on menetluses töölepingu seaduse § 10 täiendamise seadus, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seadus ning pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus.

Koolitaja:

  • MARGE REBANE

    YourOffice, Juhtivjurist

    Marge Rebane on YourOffice juhtivjurist. Ta lõpetas 2010.a Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ning omab 15 aastast igapäevast töökogemust juristina.